پایه فیلتر روغن


پایه فیلتر، روی موتور خودرو معمولا به سه حالت (ایستاده، افقی و عمودی ) می باشد. در داخل فیلترهايی که بصورت افقی و عمودی روی خودرو نصب می شوند.

برای ممانعت از برگشت روغن به کارتل و خالي شدن فيلتر، زماني که خودرو خاموش مي باشد و اويل پمپ کار نمي کند واشری به عنوان واشر مانع برگشت، استفاده مي شود. اگر واشر مذکور درست عمل نکند در لحظه استارت خودرو، زماني برای پر کردن فيلتر لازم خواهد شد و مداري كه بعد از فيلتر قرار دارد و به قطعات اصلي مثل ميل لنگ متصل است، خالي از روغن بوده و اين عدم روغن باعث آسيب زدن به ميل لنگ يا ديگر قطعات حساس موتور مي شود.

 شايد اين مدت زمان، اندك به نظر برسد ولي بايد دانست در هر بار استارت خودرو اين اتفاق تكرار مي شود. در چنین شرایطی ساعت هاي زيادی موتور بدون وجود روغن فعاليت خواهد كرد.

مقالات پیشنهادی

1402/5/17 - 12:08
1402/5/17 - 12:08
1402/5/17 - 11:08
1402/4/19 - 12:07

درخواست مشاوره
© کلیه حقوق این سایت متعلق به گروه صنعتی فیلتر کاج می باشد.
website designed byNonegar PArdazesh , developed by Nonegar