فيلتر آب ( رادياتور )

تست

نمایش یک نتیجه

قطر فیلتر : ۹۴ میلیمتر ارتفاع :  ۱۴۰ میلیمتر قلاویز : ۱۶-۱۱/۱۶
0 از 5
0امتیاز
FLEETGUARD: WF2050 BALDWIN : BW5156 DONALDSON:  P554422
0 از 5
0امتیاز

فیلتر آب کمنز/KWF2023

0 از 5
0امتیاز
كمنز FLEETGUARD: WF2023 BALDWIN : BW5137 DONALDSON: P552071
0 از 5
0امتیاز
كوماتسو FLEETGUARD: WF2051 BALDWIN : BW5137  DONALDSON: P554071 MANN : WA 923/3 HENGST : H30WF
0 از 5
0امتیاز

فیلتر آب ماک /KWF2058

0 از 5
0امتیاز
ماك FLEETGUARD: WF2058
0 از 5
0امتیاز

فیلتر آب ولوو KWF2096/FH12

0 از 5
0امتیاز
ولوو FLEETGUARD: WF2096 BALDWIN : BW5141 DONALDSON: P552096 MANN :WA 940/9 HENGST : H28WF VOLVO : 1661964
0 از 5
0امتیاز