اتوبوس ولوو B7Rرانیران / KAF4560

موجودی: در انبار

ولوو – رانيران  – NL12

FLEETGUARD: AF4560

BALDWIN : PA2774

DONALDSON: P778605

MANN : C 35 1592

HENGST : E580L

VOLVO : 1544449

مقایسه

ارتفاع :        ۳۶۶ میلیمتر

قطر بیرونی : ۳۴۹ میلیمتر

قطر داخلی : ۲۱۱ میلیمتر

قطر سوراخ : ۱۶ میلیمتر

تعداد

در هر كارتن 1 عدد

مصارف ديگر فيلتر

فيلتر دروني

AIR SECANDARY : KAF4746