فلیتر گازوئیل ایسوزو KFF5108/NPR

موجودی: در انبار

ايسوزو

FLEETGUARD:  FF5108

BALDWIN : BF7602

DONALDSON: P552564

HITACHI : 4178800

قطر فیلتر                        ۹۴                           میلیمتر

ارتفاع                             ۱۱۵                         میلیمتر

قلاویز                         ۱۶-۳/۴

تعداد

در هر كارتن 24 عدد