فیلتر(فومی) هوای بیرونی اتوبوس کینگ لانگ / KAFYX62

موجودی: در انبار

كينگ لانگ

ارتفاع :       ۵۶۲ میلیمتر

قطر بیرونی : ۲۸۰ میلیمتر

قطر سوراخ : ندارد

تعداد

در هر كارتن 1 عدد