فیلتر(فومی) هوای بیرونی اسکانیا عقاب افشان/KAF27857

موجودی: در انبار

اسكانيا – عقاب افشان

FLEETGUARD: AF25857

BALDWIN : RS5358

DONALDSON: P784457

MANN :  C 27 1340

HENGST : E1016L

SCANIA : 1485592

ارتفاع :       ۵۳۵ میلیمتر

قطر بیرونی : ۲۶۵ میلیمتر

قطر سوراخ : ندارد

تعداد

در هر كارتن 1 عدد