فیلتر(فومی) هوای بیرونی اسکانیا (کوتاه)/KAFYX126

موجودی: در انبار

اسكانيا (كوتاه )

ارتفاع :        ۴۵۳ میلیمتر

قطر بیرونی : ۳۰۳ میلیمتر

قطر سوراخ :  ندارد

تعداد

در هر كارتن 1 عدد