فیلترهوای(فومی) درونی کابین قطار زیمنس/(KAF25728(YX79

موجودی: در انبار

لوكومتيو – زيمنس –

FLEETGUARD: AF25728

BALDWIN : RS3943

DONALDSON: P780024

HENGST :E 1600LS

DEUTZ AG : 1180869

مقایسه

ارتفاع :         ۳۰۵    میلیمتر

قطر بیرونی :   ۶۹     میلیمتر

قطر سوراخ : ندارد

مصارف ديگر فيلتر

فيلتر بيروني

AIR PRIMARY : KAF26389