فیلترهوای کامیون اسکانیا ۱۱۳/KAF4630

موجودی: در انبار

اسكانيا 113

FLEETGUARD: AF4630

BALDWIN : PA2813

DONALDSON: P771575

MANN : C 30 703

HENGST : E218L

DAF : 667078

مقایسه

ارتفاع :         ۳۷۶ میلیمتر

قطر بیرونی : ۳۰۱ میلیمتر

قطر داخلی : ۱۹۲  میلیمتر

قطر سوراخ : ۱۰.۵ میلیمتر

تعداد

در هر كارتن 1 عدد

فيلتر دروني

AIR SECANDARY : KAF4727