فیلتر آبگیر گازوئیل ( لجن گیر ) ولووKFS19735 FH12

موجودی: موجود نیست

FLEETGUARD: FS19735

BALDWIN : BF1366-0

MANN: 

DONALDSON: P551843

HENGST :H200WK

مقایسه

قطر فیلتر : ۹۴ میلیمتر

ارتفاع  : ۱۴۲ میلیمتر

قلاویز :  ۱۴-۱

تعداد

در هر كارتن 16 عدد