فیلتر آبگیر گازوئیل اتوبوس مرسدس بنز C457 (شیر تخلیه ) /KFSYX672

موجودی: در انبار

مرسدس بنز C457

مقایسه

قطر فیلتر               ۹۴             میلیمتر

ارتفاع                   ۲۱۱         میلیمتر

قلاویز                   ۱۲-۱

تعداد

در هر كارتن 20 عدد