فیلتر آب کمنز/KWF2023

موجودی: در انبار

كمنز

FLEETGUARD: WF2023

BALDWIN : BW5137

DONALDSON: P552071

مقایسه

قطر فیلتر                  ۹۴                 میلیمتر

ارتفاع                    ۱۰۵                 میلیمتر

قلاویز                 ۱۶-۱۱/۱۶

تعداد

در هر كارتن 24 عدد

مصارف ديگر فيلتر