فیلتر آب ماک /KWF2058

موجودی: در انبار

ماك

FLEETGUARD: WF2058

قطر فیلتر                 ۹۴            میلیمتر

ارتفاع                     ۱۴۰          میلیمتر

قلاویز                      ۱۶-۱۱/۱۶

تعداد

در هر كارتن12 عدد