فیلتر روغن جریان فرعی اینترناش، جریان فرعی ولوو FH12، اتوبوس B7R رانیران/KLF3654

موجودی: در انبار

ولوو – FH12 – رانيران – اتوبوس رانيران

FLEETGUARD: LF3654

FLEETGUARD : LF17502

BALDWIN :  B7685

DONALDSON: P550425

MANN : WP 11 102/3

HENGST : H200WN01

VOLVO : 477556

VOLVO : 21707132

قطر فیلتر ۱۱۰ میلیمتر
ارتفاع ۲۶۳ میلیمتر
قلاویز  :    ۱۶-۳/۸ ۱

تعداد

در هر كارتن12 عدد