فیلتر روغن دویتس کوتاه/KLF4056

موجودی: در انبار

دويتس

FLEETGUARD: LF4056

BALDWIN : BT292

DONALDSON: P559418

MANN : W 940/5

DEUTZ AG : 1173481

KHD : 363031

قطر فیلتر                   ۹۴                میلیمتر

ارتفاع                         ۱۵۰            میلیمتر

قلاویز                     ۱۲-۱

تعداد

در هر كارتن 20 عدد

مصارف ديگر فيلتر