فيلتر روغن فيات 131/KLF580

قطر فيلتر               110               ميليمتر ارتفاع                      90              ميليمتر قلاويز                  16-3/4

فيات - سهند

FLEETGUARD:  LF580

BALDWIN : BT5

DONALDSON: P550580

MANN : W 1126

FORD :  C5NN6714A


درخواست مشاوره
© کلیه حقوق این سایت متعلق به گروه صنعتی فیلتر کاج می باشد.
website designed byNonegar PArdazesh , developed by Nonegar