فیلتر روغن فیات ۱۳۱/KLF580

موجودی: در انبار

فيات – سهند

FLEETGUARD:  LF580

BALDWIN : BT5

DONALDSON: P550580

MANN : W 1126

FORD :  C5NN6714A

قطر فیلتر               ۱۱۰               میلیمتر

ارتفاع                      ۹۰              میلیمتر

قلاویز                  ۱۶-۳/۴

تعداد

در هر كارتن12 عدد

مصارف ديگر فيلتر