فیلتر روغن فیات ۷۸۷ -فیات آلیس/KLF682

موجودی: در انبار

فيات

FLEETGUARD: LF682

BALDWIN : BT267

DONALDSON: P553411

MANN : W 1140

HENGST : H208W01

FIAT-ALLIS : 74513411

قطر فیلتر                 ۱۱۰               میلیمتر

ارتفاع                      ۱۴۵              میلیمتر

قلاویز                   ۱۶-۳/۴

تعداد

در هر كارتن12 عدد

مصارف ديگر فيلتر