فیلتر روغن هوو – آمیکو/َKLF4054A

موجودی: در انبار

هوو –  N10 – M2631-M2642- M1929فراز-  آميكو  – M2631- M2642- M1929

مقایسه

قطر فیلتر : ۹۴ میلیمتر

ارتفاع : ۲۱۰ میلیمتر

قلاویز : ۱۲-۱

تعداد

در هر كارتن 20 عدد