فیلتر روغن چرخ اینترناش هپکو KLF610 /ID250

موجودی: در انبار

اينترناش

FLEETGUARD: LF610

BALDWIN : BT264

DONALDSON: P551287

CATERPILLAR : 2S5262

CATERPILLAR : 9M8755

قطر فیلتر             ۹۴           میلیمتر

ارتفاع                ۱۴۵            میلیمتر

قلاویز                 ۱۴-۷/۸

تعداد

در هر كارتن 20 عدد

مصارف ديگر فيلتر