فیلتر روغن ۹۱۱ جدید سوپاپدار/KLF3320

موجودی: در انبار

مرسدس بنز

FLEETGUARD: LF3320

BALDWIN : P242

DONALDSON: P558425

MANN :H 1275 X

HENGST : E174H D11

MERCEDES-BENZ : 4011840025

مقایسه

ارتفاع :                     ۱۹۳ میلیمتر

قطر بیرونی :              ۱۲۱ میلیمتر

قطر داخلی :             ۵۶   میلیمتر

تعداد

در هر كارتن10 عدد

مصارف ديگر فيلتر