فیلتر (فومی) هوای بزرگ تویوتا / KAF25557

موجودی: در انبار

جاندير  ERGOS~95 – ايويكو ديلي وند – تويوتا بزرگ

FLEETGUARD: AF25557

BALDWIN :  RS3544

DONALDSON: P828889

MANN : C 17337/2

HENGST : E434L

ارتفاع :       ۳۵۱ میلیمتر

قطر بیرونی : ۱۶۳ میلیمتر

قطر سوراخ : ندارد

تعداد

در هر كارتن 1 عدد

مصارف ديگر فيلتر

فيلتر دروني

AIR SECANDARY : KAF25558