فیلتر هوای بیرونی بیل لیبهر/KAF25064

موجودی: در انبار

ليبهر – داف – هساكو –

FLEETGUARD: AF25064

BALDWIN : PA2405

DONALDSON: P771561

MANN : C20325/2

HENGST : E115L

SCANIA : 218989

مقایسه

ارتفاع :       ۳۷۵ میلیمتر

قطر بیرونی : ۱۹۷ میلیمتر

قطر داخلی : ۱۰۳ میلیمتر

قطر سوراخ : ۹ میلیمتر

تعداد

در هر كارتن 1 عدد

مصارف ديگر فيلتر

فيلتر دروني

AIR SECANDARY : KAF1840