فیلتر هوای بیرونی تراکتور مسی فرگوسن/KAF25323

موجودی: در انبار

399تراكترو مسي فرگوسن

FLEETGUARD: AF25323

BALDWIN : PA3790

DONALDSON: P771590

MASSEY-FERGUSON : 3595500M1

مقایسه

ارتفاع : ۲۷۷ میلیمتر

قطر بیرونی : ۲۱۲ میلیمتر ( بزرگترین قطر فیلتر )

قطر داخلی : ۸۸  میلیمتر

قطر سوراخ : ۱۵   میلیمتر

تعداد

در هر كارتن يك عدد فيلتر بيروني بهمراه يك عدد فيلتر دروني

فيلتر دروني

AIR SECANDARY : 25356