فیلتر هوای بیرونی کامیون KAF25632/FH12

موجودی: در انبار

ولوو

FLEETGUARD: AF25632

BALDWIN : RS4967

DONALDSON: P782396

MANN : C 34 1500

HENGST : E420L

ارتفاع : ۴۱۷ میلیمتر

قطر بیرونی : ۳۵۰ میلیمتر

قطر داخلی : ۲۰۲ میلیمتر

قطر سوراخ : ندارد

فيلتر دروني

AIR SECANDARY : KAF25317

تعداد

در هر كارتن 1 عدد