فیلتر هوای بیرونی ولوو KAF4720/ N10

موجودی: در انبار

ولوو – N10-N12

FLEETGUARD:  AF4720

BALDWIN : PA2707

DONALDSON: P777152

MANN : C311093/2

VOLVO : 1660619

ارتفاع :       ۳۷۰ میلیمتر

قطر بیرونی : ۳۱۰ میلیمتر

قطر داخلی : ۲۰۰ میلیمتر

قطر سوراخ : ۱۵.۵ میلیمتر

تعداد

در هر كارتن 1 عدد

مصارف ديگر فيلتر

فيلتر دروني

AIR PRIMARY : KAF4644