فیلتر هوای تویوتا هایلوکس/KAF25584M

موجودی: در انبار

تويوتا هايلوكس

ارتفاع :        ۱۴۳ میلیمتر

قطر بیرونی : ۲۱۹ میلیمتر

قطر داخلی : ۱۰۷ میلیمتر

قطر سوراخ : ندارد