فیلتر هوای تیبا / KAFYX124

موجودی: در انبار

تيبا

طول فیلتر :     ۳۸۰     میلیمتر

عرض فیلتر :    ۱۳۶    میلیمتر

تعداد

در هر كارتن12 عدد