فیلتر هوای درونی بیل مکانیکی KAF804M/A/R912

موجودی: در انبار

FLEETGUARD: AF804M

BALDWIN : PA1912

DONALDSON: P119375

MANN : C 12 100

HENGST : E696LS

مقایسه

ارتفاع : ۴۰۲ میلیمتر

قطر بیرونی : ۱۴۷ میلیمتر

قطر داخلی : ۱۱۷ میلیمتر

قطر سوراخ : ۱۷ میلیمتر

فيلتر بيروني

AIR PRIMARY : KAF434KM

تعداد

در هر كارتن 1 عدد