فیلتر هوای درونی دانگ فنگ بزرگ / KAFYX145

موجودی: در انبار

دانگ فنگ بزرگ

مقایسه

ارتفاع :        ۴۴۳ میلیمتر

قطر بیرونی : ۲۰۹ میلیمتر

قطر داخلی : ۱۸۰ میلیمتر

قطر سوراخ :   ۲۲ میلیمتر

تعداد

در هر كارتن 1 عدد

فيلتر بيروني

AIR PRIMARY : KAFYX146