فیلتر هوای درونی دانگ فنگ KAF25277/T375

موجودی: در انبار

دانگ فنگ  البرز – دانگ فنگ كاوه

مقایسه

ارتفاع :      ۴۴۴ میلیمتر

قطر بیرونی : ۱۹۰ میلیمتر

قطر داخلی : ۱۶۵ میلیمتر

قطر سوراخ : ۱۷ میلیمتر

تعداد

در هر كارتن 1 عدد

فيلتر بيروني

AIR PRIMARY : KAF25276, دانگ فنگ كاوه