فیلتر هوای درونی دیزل شهاب رنو گاز سو‍ز/KAF4867

موجودی: در انبار

رنو شهاب گاز سوز – كاميونت بادسان

FLEETGUARD: AF4867

BALDWIN : PA3566

DONALDSON: P123007

HENGST : E761LS

RENAULT V.I. : 5010064372

مقایسه

ارتفاع :       ۳۸۱ میلیمتر

قطر بیرونی : ۱۸۵ میلیمتر

قطر داخلی : ۱۳۴ میلیمتر

قطر سوراخ : ۱۶ میلیمتر

تعداد

در هر كارتن 1 عدد

مصارف ديگر فيلتر

فيلتر بيروني

AIR PRIMARY : KAF4927