فیلتر هوای درونی مرسدس بنز KAF25230/C457

موجودی: در انبار

مرسدس بنز

FLEETGUARD: AF2520

BALDWIN : PA3787

DONALDSON: P781351

MANN : CF 2100

HENGST : E119LS

ارتفاع :         ۶۰۹ میلیمتر

قطر بیرونی : ۲۱۰ میلیمتر

قطر داخلی : ۱۹۱ میلیمتر

قطر سوراخ : ۱۷ میلیمتر

تعداد

در هر كارتن1 عدد

فيلتر بيروني

AIR PRIMARY : KAF25062