فیلتر هوای درونی مسی فرگوس ۳۹۹/KAF25356

موجودی: در انبار

تراكتور مسي فرگوسن 399

FLEETGUARD:  AF25356

BALDWIN : PA3590

DONALDSON:  P770735

MASSEY-FERGUSON : 3595501M1

مقایسه

ارتفاع :          ۲۲۸        میلیمتر

قطر بیرونی :    ۱۰۵      میلیمتر

قطر داخلی :     ۷۳       میلیمتر

قطر سوراخ :      ۱۸     میلیمتر

تعداد

در هر كارتن يك عدد فيلتر بيروني بهمراه يك عدد فيلتر دروني

فيلتر بيروني

AIR PRIMARY : KAF25323