فیلتر هوای درونی هوو/KAFYX71

موجودی: در انبار

كاميون هوو

مقایسه

ارتفاع : ۴۵۲ میلیمتر

قطر بیرونی : ۱۸۴ میلیمتر

قطر داخلی : ۱۵۵ میلیمتر

قطر سوراخ : ۱۶ میلیمتر

تعداد

در هر كارتن 1 عدد