فیلتر هوای ریو /KAFYX131

موجودی: در انبار

ريو (كيا)

طول فیلتر :     ۲۶۵     میلیمتر

عرض فیلتر :    ۱۴۴    میلیمتر

تعداد

در هر كارتن 20 عدد