فیلتر هوای کامیونت آمیکو KAFYX39/ M4.5-M6

موجودی: در انبار

آميكو  M6-  M4.5

ارتفاع :        ۲۶۳ میلیمتر

قطر بیرونی : ۲۰۰ میلیمتر

قطر داخلی : ۱۳۴ میلیمتر

قطر سوراخ : ۱۸ میلیمتر

تعداد

در هر كارتن 1 عدد