فیلتر هوای کامیونت ایسوزوKAF4739(YX105) /NPR

موجودی: در انبار

ايسوزو

FLEETGUARD: AF4739

BALDWIN : R804759

DONALDSON: PA2761

ISUZU l 8944302500

ارتفاع : ۳۴۲ میلیمتر

قطر بیرونی کوچک : ۲۲۲ میلیمتر

قطر بیرونی بزرگ  : ۲۶۵ میلیمتر

قطر داخلی : ۱۳۵ میلیمتر

قطر سوراخ : ۲۳ میلیمتر

تعداد

در هر كارتن 1 عدد