فیلتر هوای مگان /KAFYX192

موجودی: در انبار

مگان 1600- مگان 2000

MANN : C 25 115

HENGST : E1023L

طول فیلتر :     ۲۴۵     میلیمتر

عرض فیلتر :     ۱۹۰    میلیمتر

تعداد

در هر كارتن 10 عدد