فیلتر هوای پراید انژکتوری/KAFYX50

موجودی: در انبار

پرايد انژكتوري

طول فیلتر :  ۲۰۶     میلیمتر

عرض فیلتر :  ۱۵۰    میلیمتر

تعداد

در هر كارتن 27 عدد