فیلتر هوای پژو۲۰۶/KAFYX66

موجودی: در انبار

پژو 206

طول فیلتر :  ۲۰۴     میلیمتر

عرض فیلتر : ۱۶۷     میلیمتر

ارتفاع فیلتر : ۷۵      میلیمتر

تعداد

در هر كارتن 16 عدد