فيلتر هيدروليك تراكتور 399/KHFYX31

قطر فيلتر               56.5                ميليمتر ارتفاع                      119               ميليمتر

تراكتور مسي فرگوسن 399


درخواست مشاوره
© کلیه حقوق این سایت متعلق به گروه صنعتی فیلتر کاج می باشد.
website designed byNonegar PArdazesh , developed by Nonegar