فيلتر هيدروليك غلطك داينا پاك CA25 بيست ميكروني /KHF6720

قطر فيلتر             129           ميليمتر ارتفاع                   160          ميليمتر قلاويز             16-1/2  1

غلطك دايانا - CA25

FLEETGUARD: :HF6720

BALDWIN : BT287

DONALDSON: P550387

STAUFF : SF6710

ZINGA : SE10

ZINGA : SE10P


درخواست مشاوره
© کلیه حقوق این سایت متعلق به گروه صنعتی فیلتر کاج می باشد.
website designed byNonegar PArdazesh , developed by Nonegar