فیلتر هیدرولیک غلطک داینا پاک CA25 بیست میکرونی /KHF6720

موجودی: در انبار

غلطك دايانا – CA25

FLEETGUARD: :HF6720

BALDWIN : BT287

DONALDSON: P550387

STAUFF : SF6710

ZINGA : SE10

ZINGA : SE10P

مقایسه

قطر فیلتر             ۱۲۹           میلیمتر

ارتفاع                   ۱۶۰          میلیمتر

قلاویز             ۱۶-۱/۲  ۱

تعداد

در هر كارتن 12 عدد