فیلتر هیدرولیک فرمان کامیون KHFYX519/C&C

موجودی: در انبار

C&C

ارتفاع :       ۱۲۰ میلیمتر

قطر بیرونی : ۱۰۰ میلیمتر

قطر داخلی : ۲۴ میلیمتر

قطر سوراخ : ۳ میلیمتر

تعداد

در هر كارتن6 عدد