فیلتر گازوئیل اولیه ماک _(سوراخ کوچک ) /KFF172

موجودی: در انبار

ماك

FLEETGUARD:  FF172

BALDWIN : BF877

DONALDSON: P550219

MANN : H 1050/1

HENGST : E165.30

MACK : 483GB219A

قطر فیلتر           ۱۱۰             میلیمتر

ارتفاع                ۱۸۰             میلیمتر

قلاویز           ۱۸-۱۳/۱۶

تعداد

در هر كارتن 16 عدد