فيلتر گازوئيل اينترناش اوليه/KFF192

قطر فيلتر               94           ميليمتر ارتفاع                   220          ميليمتر قلاويز                  14-1

اينتر ناش -اوليه -

FLEETGUARD: FF192

BALDWIN : BF970

DONALDSON: P552253

CASE : 702253C1

 


درخواست مشاوره
© کلیه حقوق این سایت متعلق به گروه صنعتی فیلتر کاج می باشد.
website designed byNonegar PArdazesh , developed by Nonegar