فیلتر گازوئیل اینترناش اولیه/KFF192

موجودی: در انبار

اينتر ناش -اوليه –

FLEETGUARD: FF192

BALDWIN : BF970

DONALDSON: P552253

CASE : 702253C1

قطر فیلتر               ۹۴           میلیمتر

ارتفاع                   ۲۲۰          میلیمتر

قلاویز                  ۱۴-۱

تعداد

در هر كارتن 20 عدد

مصارف ديگر فيلتر