فيلتر گازوئيل اينترناش ثانويه(شير تخليه )/ KFF194

قطر فيلتر                94                 ميليمتر ارتفاع                    201               ميليمتر قلاويز                    14-1

اينترناش

FLEETGUARD:  FF194

BALDWIN : BF892

DONALDSON: P558000

MANN : WK 950/16

HENGST : H177WK

CASE : 702256C1


درخواست مشاوره
© کلیه حقوق این سایت متعلق به گروه صنعتی فیلتر کاج می باشد.
website designed byNonegar PArdazesh , developed by Nonegar