فیلتر گازوئیل اینترناش ثانویه(شیر تخلیه )/ KFF194

موجودی: در انبار

اينترناش

FLEETGUARD:  FF194

BALDWIN : BF892

DONALDSON: P558000

MANN : WK 950/16

HENGST : H177WK

CASE : 702256C1

مقایسه

قطر فیلتر                ۹۴                 میلیمتر

ارتفاع                    ۲۰۱               میلیمتر

قلاویز                    ۱۴-۱

تعداد

در هر كارتن 20 عدد

مصارف ديگر فيلتر